top of page

מוות וקוקייה / בנות מוות

קומיקס מצולם של תוכונים אוסטרליים.

נכתב במשך שלוש עונות, 932 פרקים בסך הכל, החל מיולי 2014 ועד ל אפריל 2019.

בתחילה נקרא מוות וקוקייה , כשמם של שני התוכונים שהיו בו, ולאחר מותה של קוקייה, פרק 728, שונה השם לבנות מוות, על שם מגפה וצהבת, בנותיהן של מוות וקוקייה.


https://www.facebook.com/%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA-663150037110152/


bottom of page