מי שפעם הייתי

מה שכתבתי פעם, מה חשבתי לעצמי, למות...
http://israblog.org/blogread.asp?blog=814395