top of page

מתמטיקה - הבריון הכיתתילכל שכונה, לכל כיתה יש את הבריון שלה זה שאף אחד לא אוהב להיות אתו חוץ משניים לפעמים שלושה ילדים שחושבים שהוא COOL השאר משחקים אתו כי אין ברירה כי אחרת הוא פשוט יפוצץ את המשחק או יאיים, או ירביץ, או סתם ישתולל בלי סיבה וכשמשתפים אותו אז רוב הזמן אפשר להמשיך לשחק בלי יותר מידי עניינים עד שכמובן הוא מאבד את הסבלנות ואז זה מתפוצץ בכל מקרה.


גם למערכת החינוך יש בריון כזה מקצוע המתמטיקה אף אחד לא באמת אוהב את המקצוע הזה חוץ מכמה שבאמת נהנים ללמוד אותו וחושבים שזה COOL השאר לומדים אותו כי אין להם ברירה כי אחרת לא יעלו אותם כיתה יאיימו עליהם שלא יהיה להם עתיד יפחידו אותם במילים כמו "בלי מתמטיקה לא תצליח בחיים" המורים אומרים, ההורים מאמינים, הילדים חוששים וכולם משתפים פעולה עם השקר הזה, בלי סיבה כי אנשים, מצליחים בחיים גם בלי זה, תודה.


רוב הילדים פשוט סובלים את המקצוע הזה ומפחדים, ומתאמצים, וחוששים, ומתוסכלים, ותרגילים, ושעורי בית, ושעורים פרטיים, ומבחנים, עד שהם פשוט לא יכולים יותר, ומוותרים ויורדים לרמה נמוכה יותר, שלוש יחידות, וקצת נושמים. וכמו שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו להתרחק ממי שמתנהג אליהם לא יפה, או לא נעים בדיוק ככה צריך להתנהג גם עם המתמטיקה, מקצוע שמאיים על התלמידים מי שאוהב מתמטיקה שילמד וייהנה, וישחק עם הילד הזה ומי שלא, בבקשה שהבריון הזה יעזוב אותו בשקט ושכל ילד יוכל לשחק עם מה שהוא רוצה

Comments


bottom of page