top of page

תערוכת "אבן, נייר, מספריים ומשחקים לא ילדותיים אחרים"

עבודה שלי משתתפת בתערוכת "אבן, נייר, מספריים ומשחקים לא ילדותיים אחרים", בגלריה מינוס אחת, באברהמס הוטל, לבונטין 21 ת"א.

5/8/2021-28/8/2021

תמונות משם

וקישור לכתבה על התערוכה במקום הכי חם בגיהנוםמומלץ!Comments


bottom of page