קוץ

קוץ

שנתקע באצבע

גורם לכך

שתישארו יחד

קצת יותר זמן

ממה שתכננת.

האין זאת מהותה של זוגיות טובה?