top of page

Zor Zora

סרטונים:מתווה הגז – החוזר בתשובה
כך נרצחתי – רביןוהאקטואלי מביניהם, דבר ראש הממשלה – נתניהווגם אחד מעמודי האינסטגרם שלי שיש בהם כל מיני שטויות, יצירות, הרהורים נוגים וכדומה

Comments


bottom of page