top of page

דבר העומד

טרילוגיה על גבולותיו של האידיוטיזם הגברי*

מאת: אורי ברוכין, יונתן פריזם, יובל ששון


*איןשלושה מחזות קצרים (שני עמודים כל אחד) שנכתבו ב 1996 והוגשו (אך לא התקבלו) לפסטיבל תיאטרון קצר הראשון.

אין לי אותם בגרסת טקסט, רק PDF אבל זה לא ארוך ואני מציע לכל מי שנתקל בזה, לקרוא את המחזות.

ממליץ בעיקר לקרוא את רשימת התודות בסוף.


המחזות הם:

1.

BLIND DATE BLUES

או דרוש אושר לשלושה אדיוטים

2.

איך אפשר לקום וללכת

3.

זה לא הדיכאון, זאת הבדידות.

דבר העומד
.pdf
הורידו את PDF • 5.84MB

Comments


bottom of page